ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมจักรยานยนต์ (พ่วงข้าง) ทะเบียน 1 กฒ 7104 นครปฐม และรถจักรยานยนต์ (พ่วงข้าง) ทะเบียน ขรก816 นครปฐม จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

5 กันยายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง