ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 7 results.
ข้อบัญญัติ อบต.บางเตย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2559
ข้อบัญญัติ อบต.บางเตย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2560
ข้อบัญญัติ อบต.บางเตย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท คาราโอเกะ 2566
ข้อบัญญัติ อบต.บางเตย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 2562
ข้อบัญญติ อบต.บางเตย เรื่องตลาด 2562