ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 พฤษภาคม 2566

12 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่ https://www.thaivote.info
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!