โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลบางเตย ประจำปี 2566

7 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์ขอเชิญร่วม "โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลบางเตย ประจำปี 2566"วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บางเตย

เวลา 08.00 น. กิจกรรมตามปกติของชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 11.10 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.30 น. สรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์
เวลา 13.00 น. รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ (นำโดยคณะผู้บริหาร)
เวลา 14.00 น. รดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้นำชุมชน
(นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ)

หมายเหตุ กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!