กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์ (กุมภาพันธ์ 2566)

15 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย โดยนายกวิทยา ชิวค้า สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์ นำโดยนายบุญมี น้อยประชา (ประธานชมรมฯ) พร้อมด้วยคณะกรรมชมรมฯ จัดกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) ลงทะเบียน เปิดร้านค้าผลผลิตด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เจรจาภาษาธรรม 3) กิจกรรมสันทนาการ 4) ให้ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5 5) สอนการปลูกผักออแกนิค 6) ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางเตย คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์ ข้าราชการและพนักงาน อบต.บางเตย ที่ร่วมดำเนินกิจกรรม ** เชิญร่วมกิจกรรมฯ ครั้งถัดไปในวันที่ 15 มีนาคม 2566 **

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!