กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์ (มกราคม 2566)

13 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย โดยนายกวิทยา ชิวค้า ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์ ประจำเดือนมกราคม 2566 มีกิจกรรมจับฉลากและกของขวัญในเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ จำหน่วยผลิตภัณฑ์จากชุมชน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ กิจกรรมครั้งต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!