กิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

13 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย โดยนายกวิทยา ชิวค้า จัดโครงการกิจกรรมเพื่อถวายพระพระแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และกิจกรรมปล่อยปลา ขอขอบคุณความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บางเตย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลบางเตย และข้าราชการพนักงาน อบต.บางเตย ทุกท่าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!