กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

13 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย โดยนายกวิทยา ชิวค้า ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ของโรงเรียนบ้านบางเตย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยได้จัดเลี้ยงข้าวหมูแดง และมอบของขวัญวันเด็ก ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บางเตย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงาน อบต.บางเตย ทุกท่าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!