ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตอบต.บางเตย ตามพรบ.ภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖

21 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง