ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2564

30 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง