ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 109
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย กองคลัง (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 89-2800 นครปฐม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0043และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0049 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
ซื้อจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 65 ใบ / ถุงดำขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 10 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2566
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางเตย ซอย ๘ (ต่อโครงการเดิม) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) วันที่ 27 มีนาคม 2566ถึง 15 พฤษภาคม 2566 (ปิดภาคเรียน) ให้กับโรงเรียนบ้านบางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 รายการ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2566
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนคอนโทรลออโต้ปั๊มน้ำ จำนวน ๑ ชุด และโซลินอยด์ จำนวน ๑ ชุด (เครื่องกรองน้ำ) ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) วันที่ 27 มีนาคม 2566ถึง 15 พฤษภาคม 2566 (ปิดภาคเรียน) ให้กับโรงเรียนบ้านบางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566