ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 241
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเก็บวัชพืชในคลองและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตัดต้นไม้ริมคลองพร้อมขนทิ้งระยะทาง 860 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความหนาของวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 774 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณของ อบต.บางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2566
จ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและย้ายกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน บริเวณภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
จ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมกล่อง ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2566 จำนวนเด็ก 41 คน จำนวน 18 วันทำการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมกล่อง ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2566 จำนวนเด็ก 169 คน จำนวน 18 วันทำการ (โรงเรียนบ้านบางเตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2566
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๒ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำ เลขครุภัณฑ์ 054-63-0026 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566
ซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566