ประชุมผู้ปกครองเด็กและสานสัมพันธ์ผลิตสื่อเพื่อลูกรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง

24 พฤศจิกายน 2557
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556

ในวันอาทิตย์ที่  23  พฤศจิกายน  2557  เวลา 8.30 - 12.00 น. 

ณ   ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางเตย

 

โครงการสานสัมพันธ์ผลิตสื่อเพื่อลูกรัก 

ในวันอาทิตย์ที่   23  พฤศจิกายน  2557  เวลา  13.00 -16.30 น.

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางเตย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!