ผู้บริหารร่วมประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

2 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อมอบหมายนโยบาย หารือข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติราชการในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!