นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยร่วมตรวจสถานประกอบการ

25 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ร่วมกับฝ่ายปกครองพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคบาดร่วมดำเนินการตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการในพื้นที่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!