โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อบต.บางเตย

6 พฤษภาคม 2558
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน "หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารงานแบบบูรณาการของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบลและผู้นำท้องถิ่น" องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ในระหว่างวันที่ 29 เม.ย.- 2 พ.ค.2558

ศึกษาดูงานพื้นที่ จังหวัดระยอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!