งานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลบางเตย ประจำปี 2558

16 เมษายน 2558
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุตำบลบางเตย ประจำปี 2558

              ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน  2558

ณ  ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

เวลา  8.30 - 14.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!